MOLIYALASHTIRISH

Yuklab olish

Loyihalarni moliyalashtirish

09.11.2020

«Asaka» banki yangi ishlab chiqarishlarni qurish va mavjudlarini kengaytirish,  zamonaviylashtirish, texnik qayta jihozlash (shu jumladan, jihozlar, materiallar, yangi buyum namunalarini, boshqa moddiy boylik va texnologiyalarni) olishga qaratilgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirilishini amalga oshiradi.

Bank tomonidan iqtisodiy jihatdan istiqbolli, foyda keltiradigan, rentabellik darajasi yuqori loyihalar moliyalashtiriladi.

Kreditdan foydalanish muddati, loyiha o’zini-o’zi qoplash muddatidan kelib chiqib yoki jalb qilingan xorijiy banklar va boshqa xorijiy moliya institutlarining kredit liniyalari hisobidan (Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari va kredit bitimlari bilan belgilangan shartlarda) berilishi mumkin.

Kreditni ta’minoti sifatida bank tomonidan ko’char va ko’chmas mulklarni garovga olish, uchinchi shaxslar kafilliklari, O’zbekiston Respublikasi Hukumati, sug’urta tashkilotlari va banklar kafolatlari hamda O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida ta’qiqlanmagan boshqa ta’minot turlari qabul qilinishi mumkin.

Bank tomonidan quyidagi maqsadlarga kreditlar berilishiga yo’l qo’yilmaydi:

  • siyosiy maqsadlar uchun kreditlar;
  • qurol-yarog’, o’q-dori, portlovchi moddalar hamda giyohvandlik va psixotrop moddalarni moliyalashtirish (O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida ruxsat etilgan holatlar bundan mustasno);
  • nolikvid va past daromadli qimmatli qog’ozlar bilan kafolatlangan kreditlar;
  • bankrot deb e’lon qilingan qarz oluvchilarga kreditlar;
  • yashirin, noqonuniy bo’lishi extimol bo’lgan maqsadlarga kreditlar;
  • boshqa davlatlarning yuridik shaxslariga kreditlar;
  • xaridorgir bo’lmagan, uzoq vaqt ishlatilmay yotgan, nokomplekt, nostandart, sifati past boyliklarni garovi evaziga.

Bank kredit siyosatida quyidagi holatlarda kreditlar ajratish rad etilishi ko’zda tutilgan: 

  • mahalliy hukumat idoralari va byudjet tashkilotlariga (O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida ko’zda tutilgan holatlar bundan mustasno);
  • zarar ko’rib ishlayotgan yoki muddati o’tgan qarzdorligi mavjud korxonalarga;
  • tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanmaydigan jamoat tashkilotlariga.

Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalari sifatida xorijiy davlatlarning eksport-kredit agentliklari kafolati ostida mazkur davlatlarning banklari va boshqa moliya muassasalarining mablag’lari bo’lishi mumkin.

Bank shuningdek, loyihalarni moliyalashtirisda sindikatlashtirilgan kreditlash turidan foydalanishi mumkin.

Moliyalashtirishga qabul qilingan loyiha belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha TIA, to’liq hajmda loyiha-smeta hujjatlari bilan va o’rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan zarur texnologik jihozlarni yetkazib berish, pudrat ishlarini amalga oshirish to’g’risidagi shartnomalar bilan hamda loyihani ishga tushirish va uning ishlab chiqarish – tijorat faoliyatini ta’minlovchi boshqa kelishuvlar bilan ta’minlangan bo’lishi kerak.

«Asaka» bank korxonalarning, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining investitsiya loyihalarini amalga oshirishdan manfaatdordir. Investitsiya loyihalarini amalga oshirishning barcha bosqichida Investitsiya faoliyatini muvofiqlashtirish va loyihalarni boshqarish markazi va bank filiallari malakali mutaxassislari zaruriy yordam ko’rsatishga va ko’mak berishga hamisha tayyor.

«ASAKA» BANKDA EXIM BANK KOREA (KOREA) KREDIT LINIYASI BO'YICHA MA'LUMOT

Loyihalar:

Sanoat yoki qishloq xo'jaligi sohasida yangi ishlab chiqarish yaratish, mavjudini kengaytirish va / yoki rekonstruksiya qilishga qaratilgan eksportga yo'naltirilgan loyiha

Qarz oluvchi:

O'zbekiston rezidenti -bu xususiy kichik korxona, qo'shma korxonalar, aktsiyadorlik jamiyatlari

Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirish maqsadi:

Import asbob-uskuna va texnologiya sotib olish.

Mazkur kredit liniya hisobidan ajratiladigan kredining muddati:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning maksimal summasi:

Import shartnomasi qiymatining 85 foizidan oshmasligi kerak.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning minimal summasi:

200 000 Evro.

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Import shartnomasi qiymatining kamida 15%;

Loyiha qiymatining 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari

EURIBOR + (har bir kredit uchun alohida belgilanadi) XorijBank marjasi + Asaka Bank marjasi.

Majburiyat va boshqaruv to'lovi:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

Boshqa shartlar:

Koreya respublikasi uskunasi.

 

«ASAKA» BANKDA EXIM BANK TURKIYA KREDIT LINIYASI BO'YICHA MA'LUMOT

Loyihalar:

Sanoat yoki qishloq xo'jaligi sohasida yangi ishlab chiqarish yaratish, mavjudini kengaytirish va / yoki rekonstruksiya qilishga qaratilgan eksportga yo'naltirilgan loyiha.

Qarz oluvchi:

O'zbekiston rezidenti -bu xususiy kichik korxona, qo'shma korxonalar, aktsiyadorlik jamiyatlari.

Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirish maqsadi:

Import asbob-uskuna va texnologiya sotib olish.

Mazkur kredit liniya hisobidan ajratiladigan kredining muddati:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Moliyalashtirish miqdori:

Kredit liniyasi loyihalari import shartnomasi qiymatining 85% foizidan oshmagan summagacha moliyalashtiriladi.

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Import shartnomasi qiymatining kamida 15%;

Loyiha qiymatining 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari

EURIBOR + (har bir kredit uchun alohida belgilanadi) XorijBank marjasi + Asaka Bank marjasi, shu jumladan EKA.

Majburiyat va boshqaruv to'lovi:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

Boshqa shartlar:

Туркия мамлакати ускуналари.

 

«ASAKA» BANKDA AKA BANK (GERMANIYA) KREDIT LINIYASI BO'YICHA MA'LUMOT

Loyihalar:

Sanoat yoki qishloq xo'jaligi sohasida yangi ishlab chiqarish yaratish, mavjudini kengaytirish va / yoki rekonstruksiya qilishga qaratilgan eksportga yo'naltirilgan loyiha.

Qarz oluvchi:

O'zbekiston rezidenti -bu xususiy kichik korxona, qo'shma korxonalar, aktsiyadorlik jamiyatlari.

Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirish maqsadi:

Import asbob-uskuna va texnologiya sotib olish.

Mazkur kredit liniya hisobidan ajratiladigan kredining muddati:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning maksimal summasi:

Import shartnomasi qiymatining 85 foizidan oshmasligi kerak.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning minimal summasi:

1 000 000  AQSH doll yoki 500 000 EVRO

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Import shartnomasi qiymatining kamida 15%;

Loyiha qiymatining 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari

EURIBOR + (har bir kredit uchun alohida belgilanadi) XorijBank marjasi + Asaka Bank marjasi, shu jumladan EKA.

Majburiyat va boshqaruv to'lovi:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

Boshqa shartlar:

Evropa davlatlari uskunalari.

 
 
«ASAKA» BANKDA COMMERZBAN AG (GERMANIYA) KREDIT LINIYASI BO'YICHA MA'LUMOT

Loyihalar:

Sanoat yoki qishloq xo'jaligi sohasida yangi ishlab chiqarish yaratish, mavjudini kengaytirish va / yoki rekonstruksiya qilishga qaratilgan eksportga yo'naltirilgan loyiha.

Qarz oluvchi:

O'zbekiston rezidenti -bu xususiy kichik korxona, qo'shma korxonalar, aktsiyadorlik jamiyatlari.

Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirish maqsadi:

Import asbob-uskuna va texnologiya sotib olish.

Mazkur kredit liniya hisobidan ajratiladigan kredining muddati:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning maksimal summasi:

Import shartnomasi qiymatining 85 foizidan oshmasligi kerak.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning minimal summasi:

2 000 000 Evro

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Import shartnomasi qiymatining kamida 15%;

Loyiha qiymatining 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari

EURIBOR + (har bir kredit uchun alohida belgilanadi) XorijBank marjasi + Asaka Bank marjasi, shu jumladan EKA.

Majburiyat va boshqaruv to'lovi:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

Boshqa shartlar:

Evropa davlatlari uskunalari.

 
«ASAKA» BANKDA KFW IMPEX BANK (GERMANIYA) KREDIT LINIYASI BO'YICHA MA'LUMOT

Loyihalar:

Sanoat yoki qishloq xo'jaligi sohasida yangi ishlab chiqarish yaratish, mavjudini kengaytirish va / yoki rekonstruksiya qilishga qaratilgan eksportga yo'naltirilgan loyiha.

Qarz oluvchi:

O'zbekiston rezidenti -bu xususiy kichik korxona, qo'shma korxonalar, aktsiyadorlik jamiyatlari.

Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirish maqsadi:

Import asbob-uskuna va texnologiya sotib olish.

Mazkur kredit liniya hisobidan ajratiladigan kredining muddati:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning maksimal summasi:

Import shartnomasi qiymatining 85 foizidan oshmasligi kerak.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning minimal summasi:

15 000 000 Evro.

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Import shartnomasi qiymatining kamida 15%;

Loyiha qiymatining 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari

EURIBOR + (har bir kredit uchun alohida belgilanadi) XorijBank marjasi + Asaka Bank marjasi, shu jumladan EKA.

Majburiyat va boshqaruv to'lovi:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

Boshqa shartlar:

Evropa davlatlari uskunalari.

 
«ASAKA» BANKDA LANDES BANK AG (GERMANIYA) KREDIT LINIYASI BO'YICHA MA'LUMOT

Loyihalar:

Sanoat yoki qishloq xo'jaligi sohasida yangi ishlab chiqarish yaratish, mavjudini kengaytirish va / yoki rekonstruksiya qilishga qaratilgan eksportga yo'naltirilgan loyiha.

Qarz oluvchi:

O'zbekiston rezidenti -bu xususiy kichik korxona, qo'shma korxonalar, aktsiyadorlik jamiyatlari.

Kredit liniyasi mablag'larining yo'naltirish maqsadi:

Import asbob-uskuna va texnologiya sotib olish.

Mazkur kredit liniya hisobidan ajratiladigan kredining muddati:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning maksimal summasi:

Import shartnomasi qiymatining 85 foizidan oshmasligi kerak.

Har bir loyiha bo'yicha ajratiladigan kreditning minimal summasi:

3 000 000 Evro.

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Import shartnomasi qiymatining kamida 15%;

Loyiha qiymatining 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari

EURIBOR + (har bir kredit uchun alohida belgilanadi) XorijBank marjasi + Asaka Bank marjasi, shu jumladan EKA.

Majburiyat va boshqaruv to'lovi:

Kredit shartnomasida individual tarzda kelishiladi.

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

Boshqa shartlar:

Evropa davlatlari uskunalari.

 
«ASAKA» BANKDA ХТТБ - 2 KREDIT LINIYASINING ASOSIY MEZONLARI "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MEVA VA SABZAVOT SEKTORINI RIVOJLANTIRISH" BO'YICHA MA'LUMOT

Loyihalar:

Meva-sabzavot mahsulotlari, issiqxonalar, qishloq xo'jaligi texnikasi, qayta ishlash uskunalari, muzlatgichlar va muzlatish uskunalari, qadoqlash, bog'dorchilik sohasida konsalting xizmatlari va boshqa o'rta va uzoq muddatli investitsiyalar uchun.

Qarz oluvchi:

Muvofiq loyihalar sohasida yakka tartibdagi, xususiy tadbirkorlik, fermer va dehqonr xo'jaliklari, jalb qilingan yoki jalb qilishni rejalashtirayotgan qishloq xo'jaligi korxonalari (ushbu yo'nalish bo'yicha moliyalashtirish natijasida).

Kredit berish muddat:

Investitsiya maqsadida - 120 oydan oshmasligi kerak, shu jumladan imtiyozli davrning 36 oyi;

Investitsiya maqsadida - 18 oydan oshmasligi kerak, shu jumladan imtiyozli davrning 9 oyi.

Kreditning maksimal miqdori:

Investitsiya maqsadlari uchun - 300,0 ming AQSh dollaridan oshmasligi lozim;

Aylanma mablag'lar uchun - 200,0 ming AQSh dollaridan oshmasligi lozim.

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Loyihaning kamida 25%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari:

6 oylik LIBOR + o'zgaruvchan spred + O'z.Res. Moliya vazirligining marjasi + Asaka bank marjasi.

Bir martalik komissiya:

Ssudaning 0,25% (XTTB).

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

 
«ASAKA» BANKDA ХТТБ KREDIT LINIYASINING "FARG'ONA VODIYSIDA QISHLOQ TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH" LOYIHASI DOIRASIDA MA'LUMOT

Loyihalar:

Kredit liniyasi Farg'ona vodiysidagi O'zbekistondagi qishloq xo'jalik korxonalari uchun mahsuldorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun sarmoyalarni jalb qilish uchun (shu jumladan qishloq xo'jaligi-oziq-ovqat sektori, turizm, to'qimachilik / kiyim-kechak sanoati, kichik ishlab chiqarish) moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Qarz oluvchi:

Muvofiq loyihalar sohasida yakka tartibdagi, xususiy tadbirkorlik, fermer va dehqonr xo'jaliklari, jalb qilingan yoki jalb qilishni rejalashtirayotgan qishloq xo'jaligi korxonalari (ushbu yo'nalish bo'yicha moliyalashtirish natijasida).

Kredit berish muddat:

Investitsiya maqsadida - 120 oydan oshmasligi kerak, shu jumladan imtiyozli davrning 36 oyi;

Investitsiya maqsadida - 18 oydan oshmasligi kerak, shu jumladan imtiyozli davrning 9 oyi.

Kreditning maksimal miqdori:

Investitsiya maqsadlari uchun - 125,0 ming AQSh dollari;

klasterni rivojlantirish holatlarida 2 000 000 AQSh dollari yoki o'zbek so'miga teng;

Aylanma mablag'lar uchun - 200,0 ming AQSh dollaridan oshmaydi yoki o'zbek so'miga teng.

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Loyihaning kamida 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan yillik foiz to'lovlari:

Chet el valyutasidagi foizlar stavkasi - 6 oylik LIBOR + (XTTBning doimiy spred) + O'z.Res. Moliya vazirligining marjasi + Asaka Bank marjasi.

Milliy valyutadagi foiz stavkasi - 14% (O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasi) + Asaka bank marjasi.

Bir martalik komissiya:

Ssudaning 0,25% (XTTB).

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

 

«ASAKA» BANKDA XTTB (energiyatejamkorlik) KREDIT LINIYASINING LOYIHASI DOIRASIDA MA'LUMOT

Loyihalar:

Eskirgan kommunal xizmatlar va uskunalarni yangi energiya tejaydigan uskunalar bilan almashtirish orqali sanoat korxonalarining energiya samaradorligini oshirish bo'yicha loyihalar

Qarz oluvchi:

Sanoat sohasida tovar ishlab chiqaradigan ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar

Kreditdan maqsadli foydalanish:

Quyidagi yo'nalishlar bo'yicha import qilinadigan uskunalar va texnologiyalarni xarid qilishni moliyalashtirish:

- energiya tizimlari (qozonxonalarni modernizatsiya qilish va boshqa turdagi yoqilg'iga o'tish, estrodiol energiya ishlab chiqarish uchun uskunalardan foydalanish, kogeneratsiya inshootlaridan, elektr tizimlaridan, shu jumladan siqilgan havo tizimlaridan foydalanish va boshqalar;

- qayta ishlash texnologiyalari (energiya samaradorligini oshirish maqsadida uskunalar, mashinalar va inshootlarni modernizatsiya qilish va almashtirish);

- ikkilamchi issiqlik va chiqindilardan foydalanish;

- sanoat korxonalari tomonidan yoqilg'i va / yoki elektr energiyasi sarfini kamaytirish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan (RES) foydalanish masalasini ham ko'rib chiqish mumkin (masalan: qozonlarda,  texnologik pechlarda va quritish inshootlarida biogaz ishlab chiqarish va ulardan foydalanish).

MBRR kredit shartlari:

Import shartnomasi qiymatining 80% ko'p bo'lmagan miqdorda (kontrakt qiymatining qolgan 20% to'lash

Asaka Bank krediti orqali to'lanishi kerak).

Kreditning maksimal miqdori:

Qarz oluvchi uchun 10 million AQSh dollaridan oshmasligi kerak;

Qarz oluvchilar guruhiga 30 million AQSh dollaridan oshmasligi kerak.

Qarz oluvchining o'z kapitalining (mablag'larining) loyihadagi ulushi:

Loyihaning kamida 30%.

Ajratilgan kredit uchun mijoz tomonidan to'lanadigan XTTB yillik foiz to'lovlari:

LIBOR 6 oylik + (XTTBning o’zgaruvcha spred) + O'z.Res. Iqtisodiyot vazirligining marjasi + Asaka Bank marjasi.

"Asaka" bankidan olingan kredit bo'yicha foiz stavkasi

"Asaka" bankining tarifiga asosan.

Majburiyat va tashkiliy ishlar uchun  komissiya:

Ssudaning 0,25%

Kreditni to'lash tartibi:

Kredit valyutasida teng yarim yillikda.

Qarz oluvchi mezonlari:

Loyiha energiya samaradorligini oshirish loyihasini rejalashtirilgan amalga oshirish natijasida yillik energiya sarfining kamida 20% tejashni ta'minlashi kerak.

Ekologik va ijtimoiy tadbirlarga qo'yiladigan talablar:

Korxonalar O'zbekiston Respublikasining barcha zarur va amaldagi ruxsatnomalari, shu jumladan Davlat ekologik ekspertizasi hujjatlari mavjudligini ta'minlashi shart.

   Izoh: Bundan tashqari, ushbu XTTB kredit liniyasi talablari (energiya samaradorligi) to'g'risida Asaka Bank bo'linmalaridan batafsil ma'lumot olish mumkin.

 

Mutaxassislar bilan bog'lanish uchun telefon raqamlar:

78-147-65-65 (1486), (1495), (1493), (1491).