KREDIT MAHSULOTLARI

Yuklab olish

QOPLANMAGAN AKKREDITIVLAR OCHISH

18.06.2020

MAXSULOT NOMI

Qoplanmagan akkreditivlar ochish;

AKKREDITIVLAR MIQDORI

Tomonlar kelishuviga asosan;

AKKREDITIVLAR MAQSADI

To'lovning akkreditiv turi orqali import mahsulotlarni etkazib berish;

AKKREDITIVLAR MUDDATI

365 kungacha;

AKKREDITIV BO'YIChA KOMISSIYaLAR

 “Asaka” bank tariflariga muvofiq (resurs narxini hisobga olgan holda);

GAROVGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Amaldagi qonunchilikka asosan, “Asaka” bank talablaridan kelib chiqqan holda;

BOShQALAR

Loyiha umumiy qiymatining kamida 30% da o'z ulushi bilan qatnashish.